Image module

Development of UAB Amber Paper in export markets

UAB Amber paper is successfully expanding its activities in the field of paper production for the food industry and packaging. Doing so, by selling a significant part of its production in foreign markets.

The strategy chosen to streamline the development of export markets is to participate in prestigious, specialized exhibitions every year. To achieve this goal, the company designed a project called “Development of UAB Amber paper in export markets”, during which, it is planned to participate in four international exhibitions.

By taking part in these events, the company is gradually expanding its customer base and export markets. In order to grow in both existing and new fields, the following years we are planning to partake in international exhibitions in Germany, Turkey and France.

It is expected, that the fulfillment of the project will allow to achieve one of the most important goals of the company – to diversify the income received by geographical regions and to create favorable conditions for the increase of the company’s export income.

The successful implementation of the project and the expansion of export markets are supported by funding from the European Regional Development Fund, under the category “Promotion of Small and Medium Business Competitiveness” of the European Union Funds Investment Operational Program for 2014–2020. The financing allocated for the compliance with the project from the regional development fund amounts to EUR 20,866. However, no less than the own funds that are planned to be invested by the company itself.

Image module

UAB “Amber Paper” investicijos į modernias gamybines technologijas

UAB „Amber Paper“ įgyvendina projektą „UAB „Amber Paper“ investicijos į modernias gamybines technologijas“ (projekto kodas – Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0113) pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas – įmonės gamybos procesų tobulinimas diegiant modernias technologijas ir sudarant sąlygas darbo našumui augti.  Modernios įrangos diegimas ir šiuolaikinės gamybinės bazės sukūrimas padės ne tik padidinti darbo našumą, tačiau ir išlikti konkurencingai tiek šalies, tiek tarptautinėse rinkose (Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje).

Sėkmingai įgyvendinusi projektą UAB „Amber Paper“ įsigis naujausią technologiją, sudarančią galimybę įmonei užtikrinti pakankamus gamybinius pajėgumus ir aukštesnį technologinį lygį. Įmonės planuojamas įgyvendinti projektas turės ilgalaikį teigiamą poveikį įmonei.  Naujos investicijos leis taupyti įmonės lėšas, todėl pagerės įmonės tarptautinis konkurencingumas.